Kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmcach

Zespół kościelny usytuowany jest w północno-zachodniej części wsi. Kościół znajduje się na wyniesionym terenie ze stromym zboczem dochodzącym do ulicy, zabezpieczonym murem oporowym. Do kościoła od strony wschodniej prowadzą jednobiegowe schody ujęte otynkowanym murem, wznoszącym się ku górze schodkowo, natomiast od południa prowadzi podjazd z betonowej kostki, z której ułożona jest również droga wokół kościoła. W otoczeniu kościoła rośnie starodrzew, głównie klony i kilka drzew kasztanowca. Po północnej stronie kościoła znajduje się murowana dzwonnica, arkadowa, z końca XIX wieku, a także kaplica cmentarna z 1845 roku p.w. św. Franciszka, ufundowana przez dziedziczkę Franciszkę Gołębiowską.

Kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmcach

Neogotycki kościół wybudowano w latach 1881-1883 według projektu architekta Józefa Chrzanowskiego z Kalisza, w miejsce spalonego drewnianego. Murowany z cegły na podmurówce z ciosów kamiennych, nieotynkowany, trójnawowy na planie prostokąta, czteroprzęsłowy, jednowieżowy, z prezbiterium szerokości nawy głównej. Bryła rozczłonkowana, korpus bazylikowy ze środkowym wyższym członem nawy głównej, nakrytym wysokim dachem dwuspadowym, z sygnaturką na szczycie, niższe nawy boczne i kruchty boczne z osobnymi dachami jednospadowymi o niskim nachyleniu połaci. Prezbiterium nakryte dachem pięciopołaciowym, a cztery narożne szkarpy zwieńczone sterczynami, nakrytymi smukłymi hełmami w kształcie ostrosłupa. Wieża usytuowana od wschodu na osi nawy, wzniesiona na rzucie kwadratu, z kruchtą w przyziemiu, w której główne wejście do kościoła. Zachowane elewacje o bogatym i zróżnicowanym detalu architektonicznym. Kościół po remoncie kapitalnym w latach 90. XX wieku oraz przeprowadzonych pracach remontowych i konserwatorskich w latach 2001-2009.

Kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmcach

Witraże

Wykorzystane źródła