Informacje o projekcie

Witraże Ziemi Kaliskiej - logotyp

W ramach projektu "Witraże Ziemi Kaliskiej" przeprowadzona zostanie kwerenda, wykonana dokumentacja fotograficzna oraz metryczne fotoplany, a także opisy (techniczne i historyczne) witraży, które znajdują się na terenie Ziemi Kaliskiej, tj. miasta Kalisza i powiatu kaliskiego. Zebrane dane posłużą do budowy niniejszego portalu internetowego, który stanowi źródło wiedzy dla historyków i regionalistów, a także dla mieszkańców tego regionu oraz turystów. Projekt zwieńczy organizacja uroczystej inauguracji portalu internetowego (listopad 2019).