Kościół p.w. św. Katarzyny w Iwanowicach

Pochodzący z połowy XV wieku iwanowicki kościół jest murowany, dach pokryty blachą miedzianą, gotycki, orientowany. Pierwszy raz kościół został rozbudowany w II połowie XVII wieku. Dobudowano wówczas kaplicę św. Barbary, barokową. W połowie XIX wieku (1847) zbudowano wieżę połączoną z kościołem. Szczyty kościoła są rozczłonkowane sterczynami, blendy mają parzyste.

Kościół p.w. św. Katarzyny w Iwanowicach

Od roku 1925 proboszcz ks. kan. Leonard Stawicki starał się o rozbudowę świątynii, ponieważ kościół był za mały dla parafii, która wówczas liczyła prawie 7 tysięcy wiernych. Stało się to możliwe w latach 1928-1932. Rozbudowano kościół o prezbiterium, nową zakrystię i kaplicę św. Teresy. Wtedy także wykonano nowe sklepienie beczkowe cementowe w nowym prezbiterium. Dawną zakrystię o sklepieniu krzyżowym zamieniono na kaplicę św. Antoniego. Kościół jest jednonawowy o sklepieniu beczkowym drewnianym, ma trzy drewniane rokokowe ołtarze, organy o 9 głosach z trzygłosowym pedałem.

Kościół p.w. św. Katarzyny w Iwanowicach

Witraże

Wykorzystane źródła