Kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Kaliszu

31 sierpnia 1983 roku ks. Infułat Stanisław Piotrowski, ówczesny proboszcz parafii św. Mikołaja, do której należała dzielnica Majków, otrzymuje wreszcie zezwolenie na budowę kaplicy, która później ma się stać świątynią parafialną. Natychmiast przystąpiono do realizacji projektu, który wykonał mgr inż. Aleksander Holas z Lubonia koło Poznania. Rozpoczęto budowę sal katechetycznych i tymczasowej kaplicy, aby wierni tej części parafii św. Mikołaja mogli się gromadzić i tworzyć nową rodzinę parafialną. Równocześnie z budową sal katechetycznych ks. Infułat rozpoczął inwestycję główną. 6 maja 1984 roku ówczesny Biskup Włocławski Jan Zaręba, wmurował kamień węgielny pod świątynię. W dniu 30 czerwca 1984 roku z nominacji ks. bpa Jana Zaręby duszpasterzem tego ośrodka zostaje ks. Adrzej Gaweł, który pragnął kontynuować dzieło rozpoczęte przez ks. Infułata Piotrowskiego.

Kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Kaliszu

1 lutego 1985 roku następuje erekcja parafii, zaś na święta Bożego Narodzenia 1987 roku odprawiono pierwszą Mszę Św. w nowym kościele, na którym nie było jeszcze dachu. Budowa trwa. Ukończono dach i część wnętrza. W dalszej kolejności przystąpiono do wyposażania świątyni. Najpierw prezbiterium, które jest w stanie surowym: wykonano ołtarz, ambonę, chrzcielnicę i pozostałe elementy. W międzyczasie zamówiono witraże i ławki, w 1993 roku rozpoczęto mozaikowy wystrój ścian w prezbiterium, w 1996 wybudowano boczne ołtarze: Matki Bożej Częstochowskiej i Miłosierdzia Bożego. Projekt i wystrój wnętrza kościoła wykonał artysta plastyk z Łodzi Stanisław Janiszewski z Łodzi. Odlewy z brązu wg projektu pana Janiszewskiego wykonał artysta brązownik Juliusz Kwieciński z Pleszewa.

Kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Kaliszu

Witraże

Wykorzystane źródła