Kościół p.w. Miłosierdzia Bożego w Kaliszu

Parafia została erygowana w roku 1952 przez biskupa włocławskiego Franciszka Korszyńskiego. Przed wybudowaniem kościoła parafialnego jako miejsce modlitwy służyła kaplica Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. W 1957 roku parafia otrzymała zgodę na budowę własnego kościoła. Zostało ono wkrótce wstrzymane przez Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Kolejną zgodę na budowę świątyni uzyskano w roku 1974. W roku 1977 biskup włocławski Jan Zaręba wmurował kamień węgielny poświęcony przez papieża Pawła VI. W lipcu 1982 roku zmarł pierwszy proboszcz parafii. Od 18 grudnia 1983 r. rozpoczęto sprawowanie nabożeństw w dolnej części kościoła. 26 września 1993 roku biskup kaliski Stanisław Napierała dokonał konsekracji górnego kościoła i ogłosił go Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Diecezji Kaliskiej.

Kościół p.w. Miłosierdzia Bożego w Kaliszu

Górny kościół zdobi mozaika przedstawiająca postać Jezusa Miłosiernego. Po prawej stronie znajduje się płaskorzeźba z przedstawieniem postaci Marii Ostrobramskiej (zwanej Matką Bożą Miłosierdzia). Obok niej przedstawione są postaci świętych. Po stronie lewej płaskorzeźba przedstawia postaci ludzi oczekujących zbawienia. W dolnym kościele umieszczone jest ceramiczne przedstawienie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w o otoczeniu polskich świętych i błogosławionych. Poczet ten zamykają przedstawienia postaci Jana Pawła II i biskupa włocławskiego Jana Zaręby, który szczególnie troszczył się o budowę tej świątyni.

Kościół p.w. Miłosierdzia Bożego w Kaliszu

Witraże

Wykorzystane źródła