Kościół p.w. Opatrzności Bożej w Kaliszu

Na początku istniała tylko kaplica (duży barak) przy Specjalnym Ośrodku Wychowawczym, ul. Kościuszki 24. Kiedy zaczęto w coraz szerszym zakresie spełniać posługę duszpasterską, biskup włocławski 25 września 1952 roku wydał dekret erygujący parafię pod wezwaniem Opatrzności Bożej. Opiekę nad nową parafią powierza Orionistom. Do czasu wybudowania nowej świątyni, tymczasowym kościołem była kaplica ss. karmelitanek bosych w Kaliszu przy ul. Widok 80. Prace przy budowie kościoła Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła rozpoczęto 25 sierpnia 1967. 23 czerwca 1968 został wmurowany kamień węgielny poświęcony przez papieża Pawła VI. 11 października 1968 władze wojewódzkie w Poznaniu wyraziły zgodę na wybudowanie plebanii. Została ona ukończona 1971 roku. W dniu 12 września 1971 r. zostaje oddany do użytku kościół dolny (w górnym trwały jeszcze prace). Cały kościół został oddany do użytku 15 października 1972 roku. Konsekrował go ksiądz biskup Jan Zaręba, który wcześniej dokonał wmurowania w mensę ołtarzową relikwii polskich świętych męczenników: Benedykta i Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna.

Kościół p.w. Opatrzności Bożej w Kaliszu

19 maja 1975 r. pasterz diecezji włocławskiej dokonał poświęcenia dzwonów. Otrzymały one imiona: Maryja, Józef, Stanisław. Kościół ten wybudowany jest na kształt dwóch potężnych namiotów. Mają one wysokość 18 i 30 m, które nadają świątyni kształt pierwszej litery alfabetu greckiego. Jego podstawa zaprojektowana jest na planie ostatniej litery tegoż alfabetu. Jest to symbol początku i końca wszystkiego. W kościele znajduje się Obraz Matki Kościoła. Jest to dar Ojca Świętego Pawła VI dla Sanktuarium Matki Bożej – Matki Kościoła w Kaliszu.

Kościół p.w. Opatrzności Bożej w Kaliszu

Witraże

Wykorzystane źródła