Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaliszu

3 grudnia 1978 roku biskup włocławski Jan Zaręba erygował parafię pw. św. Barbary w Kaliszu-Szczypiornie. Pierwszym zarządcą parafii był ks. Józef Dudziński. W latach 1981-1989 proboszczem parafii był ks. Paweł Kodłubaj, który zbudował kościół.

Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaliszu

W 1986 roku bp Jan Zaręba nadał nowej świątyni wezwanie Podwyższenia Krzyża Świętego, zmieniając równocześnie tytuł parafii.

Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kaliszu

Witraże