Kościół p.w. bł. Michała Kozala w Kaliszu

5 maja 1990 roku Ksiądz Biskup Henryk Muszyński poświęcił krzyż i plac pod budowę nowej parafii. Najpierw przystąpiono do budowy parafialnej kaplicy wraz z domem parafialnym, które poświęcono 24 stycznia 1993 roku. Wykopy pod ławy i fundamenty nowego kościoła rozpoczęto latem 1993 roku. W następnym roku doprowadzono stan budowy do strefy zerowej czyli do wykonania fundamentów i izolacji. Kolejne lata to wznoszenie murów w świątyni. 16 maja 1996 roku wmurowano kamień węgielny w mury kościoła, który został poświęcony przez Papieża Jana Pawła II w 7 czerwca 1991 we Włocławku. 13 maja 1999 roku został poświęcony krzyż na wieży kościoła, 19 grudnia 1999 roku pod przewodnictwem Pasterza Diecezji Kaliskiej Stanisława Napierały parafia przeżywała dziesięciolecie swojego istnienia - uroczystości odbyły się w nowym kościele, zostały poświęcone mury nowego kościoła.

Kościół p.w. bł. Michała Kozala w Kaliszu

W 2000 roku poświęcono wota Jubileuszowe: chrzcielnicę z brązu, tablicę pamiątkową i logo Roku Jubileuszowego, obraz Miłosierdzia Bożego poświęcono 7 kwietnia 2002 roku. Poświęcenie ołtarzy miało miejsce 19 października 2003 roku. W ołtarzu głównym umieszczony jest duży krzyż, a pod krzyżem obraz patrona parafii Błogosławionego Michała Kozala. W roku 2009 kościół został wewnątrz pomalowany według wystroju gotyckiego.

Kościół p.w. bł. Michała Kozala w Kaliszu

Witraże

Wykorzystane źródła

  • O parafii, Parafia Winiary pw. bł. Michała Kozala w Kaliszu