Kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kaliszu

W drugiej połowie lat 70., na terenach należących do parafii św. Gotarda w Kaliszu, nastąpiła rozbudowa osiedla Zagorzynek. W związku z rosnącą liczbą mieszkańców, powstała pilna potrzeba stworzenia warunków lokalowych do katechizacji. Zwiększająca się liczba katechizowanych była głównym powodem, dla którego ks. prałat Józef Sieradzan - proboszcz parafii św. Gotarda, wystąpił do władz miasta Kalisza z prośbą o zezwolenie na budowę obiektu katechetycznego na osiedlu Zagorzynek. Po zgromadzeniu dokumentów, 24 lutego 1982 roku uzyskano decyzję Zarządu Gospodarki Terenami Urzędu Miejskiego w Kaliszu, na mocy której działka przy ulicy Beskidzkiej 5 została oddana w wieczyste użytkowanie parafii. Projekt techniczny jednopiętrowego budynku wykonał architekt Feliks Hertz z Kalisza. 10 czerwca 1982 roku firma Kazimierza Krawca z Raszkowa rozpoczęła prace budowlane, a 1 września 1983 roku rozpoczęto nauczanie religii w nowym obiekcie. Począwszy od 2 lutego 1984 roku, w każdą niedzielę i święta odprawiano dwie msze św., celebrowane przez duszpasterzy z parafii św. Gotarda. 2 września 1984 roku ks. bp Jan Zaręba - Ordynariusz Włocławski - dokonał aktu poświęcenia kaplicy, której nadał wezwanie Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Na terenie kaplicy duszpasterstwo pełnili księża z parafii św. Gotarda. Z początkiem 1985 r. ks. Józef Sieradzan wystąpił do Kurii Diecezjalnej we Włocławku z projektem wydzielenia samodzielnej placówki duszpasterskiej przy kaplicy pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. 1 kwietnia 1986 roku dekretem ks. bpa Jana Zaręby został utworzony Ośrodek Duszpasterski przy kaplicy, a duszpasterzem został mianowany ks. prałat Józef Sieradzan. We wrześniu 1989 roku z części parafii św. Gotarda i Miłosierdzia Bożego erygowano parafię. Wszedł w życie dekret, mocą którego w miejsce dotychczasowego ośrodka duszpasterskiego, utworzono parafię pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kaliszu, a jej administratorem został mianowany ks. dr Władysław Czamara.

Kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kaliszu

Prace według projektu prof. Lucjana Kasprzaka rozpoczęto 27 sierpnia 2009 roku. W początkowym etapie wykonywane były systemem gospodarczym przy dużym udziale firmy Edwarda Rataja oraz wielu parafian i ludzi dobrej woli. W 2010 roku do prac budowlanych przystąpiła firma Stanisława Walczaka. Wkrótce przy ulicy Beskidzkiej pojawił się wysoki budynek z charakterystycznym oknem w kształcie koła. We wrześniu 2012 roku osadzono na wieży kościoła krzyż ze stali nierdzewnej o wysokości 11 metrów, będący symbolem zwieńczenia budowy nowej świątyni. Zanim doszło do połączenia starej kaplicy z nową częścią konieczna była przebudowa pierwotnego obiektu i zmiana jego wyposażenia. W pierwszej kolejności wymieniono instalacje, pokrycie dachu, okna i strukturę tynku. Z czasem w nowym kościele stanął kamienny ołtarz, ambona i chrzcielnica. Na ścianie ołtarzowej pojawiło się okrągłe tabernakulum i czterometrowy krzyż, a na bocznych ścianach rzeźbione w marmurze stacje drogi krzyżowej. Na granitowej posadzce z ogrzewaniem podłogowym stanęły dębowe ławki oraz nowe konfesjonały. Świątynia zmieniła się także od zewnątrz - prowadzą do niej duże drzwi, a nad wejściem głównym widnieje trzymetrowa monstrancja wskazująca, że miejsce do którego wchodzimy jest święte.

Kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kaliszu

Witraże

Wykorzystane źródła