Kościół św. Stanisława Biskupa w Lipem

Kościół p.w. Świętego Stanisława Biskupa z 1753 roku. Zbudowany z fundacji Eleonory Lipskiej, później Lubomirskiej, cześnikowej koronnej. Murowana zakrystia z końca XVIII wieku. Restaurowany w 1859 roku. W 1897 roku dobudowano murowaną, neogotycką kaplicę dla rodziny Radońskich. Odnowiony w 1990 roku.

Kościół św. Stanisława Biskupa w Lipem

Kościół drewniany, jednonawowy konstrukcji zrębowej. Orientowany. Mniejsze prezbiterium od nawy, zamknięte trójbocznie. Połączone murowane zakrystia i kaplica i drewniana kruchta, po bokach nawy. Dach dwukalenicowy, kryty blachą z sześcioboczną wieżyczką na sygnaturkę. Zwieńczoną cebulastym, blaszanym hełmem z latarnią.

Kościół św. Stanisława Biskupa w Lipem

Wewnątrz stropy płaskie. Chór muzyczny wsparty na dwóch słupach z rokokowym prospektem organowym. Belka tęczowa z barokową z Grupą Pasyjną z I połowy XVIII wieku. Polichromia z 1978 roku - scena Zdjęcia Ciała Chrystusa na ścianie. Ołtarz główny i dwa ołtarze boczne rokokowe z II połowy XVIII wieku, shrzcielnica barokowa z rzeźbą Chrztu Chrystusa z II połowy XVIII wieku Rzeźba Matki Bożej późnogotycka, z około 1500 roku.

Witraże

Wykorzystane źródła