Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Pamięcinie

Kościół p.w. Świętego Jana Chrzciciela z 1727 roku, zbudowany z fundacji Andrzeja i Jana Radolińskich. Rozbudowany o kaplicę w końcu XVIII wieku. Restaurowany w 1905 i 1986 roku.

Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Pamięcinie

Kościół drewniany, trójnawowy konstrukcji zrębowej. Orientowany. Mniejsze prezbiterium od nawy, zamknięte trójbocznie z boczną zakrystią. Przylegające po bokach nawy kruchta i kaplica p.w. Matki Bożej Bolesnej, zamknięta trójbocznie i z namiotowym dachem z wieżyczką. Dach dwukalenicowy, kryty gontem. W części centralnej ośmioboczna wieżyczka na sygnaturkę z blaszanym, cebulastym hełmem z latarnią. Kruchta z boku nawy.

Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Pamięcinie

Wnętrze wyłożone boazerią, podzielone dwoma rzędami słupów na trzy części, podpierające płaski strop. Chór muzyczny wsparty na dwóch słupach z prospektem organowym. Belka tęczowa z barokowym krucyfiksem i napisem fundacyjnym z datą budowy. Ołtarz główny i dwa ołtarze późnoboczne barokowe z lat 1725-1730. W kaplicy ołtarz rokokowy z II połowy XVIII wieku. Chrzcielnica z II połowy XVIII wieku. Kropielnica drewniana, polichromowana w stylu rokoko.

Witraże

Wykorzystane źródła