Kościół p.w. św. Michała Archanioła w Rajsku

Kościół zbudowany w 1607 roku z fundacji Rajskich, właścicieli wsi. Zniszczony w czasie wojen szwedzkich, został odrestaurowany w 1745 roku. Obiekt murowany z cegły ceramicznej, jednonawowy, z prostokątną nawą i węższym prezbiterium oraz przylegającą od północy prostokątną zakrystią, nakryty stronnym dachem dwuspadowym. Od południa, w połowie długości nawy przylega kwadratowa u podstawy kruchta boczna. Nad nawą ośmioboczna wieżyczka sygnaturki zwieńczona hełmem cebulastym z latarnią, kulą i krzyżem.

Kościół p.w. św. Michała Archanioła w Rajsku

Do świątyni w formach gotyckich dobudowano w latach 1917-1924 od zachodu transept i neogotyckie prezbiterium z kryptą grobową. W elewacji wschodniej wybito portal, a dawne prezbiterium zamieniono na chór muzyczny. Zachowały się późnogotyckie szczyty ozdobione tynkowanymi blendami zamkniętymi półkoliście. Elewacje ceglane na kamiennym cokole.

Kościół p.w. św. Michała Archanioła w Rajsku

Witraże

Wykorzystane źródła