Kościół p.w. św. Jakuba Apostoła w Tłokini Kościelnej

Kościół wzniesiony na początku XVIII wieku staraniem kolegium wikariuszy kolegiaty kaliskiej. Drewniany, orientowany. Restaurowany około 1750 roku. W połowie XIX wieku dostawiono kaplicę. W 1955 roku kościół oszalowano, w 1969 roku zmieniono pokrycie dachu. Obiekt konstrukcji zrębowej, wzmocniony obustronnie lisicami, od zewnątrz oszalowany pionowo deskami z listwowaniem. Bryła rozczłonkowana. Do nawy na planie prostokąta przylega węższe, zamknięte trójbocznie prezbiterium, z czworoboczną zakrystią od strony północnej. Przy nawie od południa kaplica, od zachodu – kwadratowa kruchta. Dachy dwuspadowe kryte blachą, nad zakrystią dach pulpitowy. Nad nawą czworoboczna u podstawy wieżyczka na sygnaturkę przykryta ośmiobocznym hełmem cebulastym i ażurową latarnią.

Kościół p.w. św. Jakuba Apostoła w Tłokini Kościelnej

Barokowe wnętrze kościółka zdobią: ołtarz główny z obrazem Matki Boskiej Tłokińskiej, który jest pochodzącą z XVII wieku kopią jasnogórskiego obrazu oraz dwa ołtarze boczne z obrazami św. Rocha i św. Rozalii. Całość uzupełnia belka tęczowa, ambona, charakterystyczna chrzcielnica w kształcie kielicha, a także skromny prospekt organowy.

Kościół p.w. św. Jakuba Apostoła w Tłokini Kościelnej

Witraże

Wykorzystane źródła